Διατροφολόγος Γιάννης Γιαννακόπουλος

Περιγραφή

Αναλάβαμε την διαχείριση των social media του διαιτολόγου Γιάννη Γιαννακόπουλου για τη μεγιστοποίηση της προβολής του με διαφήμιση και ποιοτικό content.